در حال نمایش 12 نتیجه

منبع کویل دار (ایستاده ) عمودی 500 لیتر ( 5 و 6 ) میل

تومان۱۷,۱۰۰,۰۰۰تومان۱۹,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار (ایستاده) عمودی 2000 لیتر ( 6) میل

تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 2000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 300 لیتر (5 و 6) میل

تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 300 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 400 لیتر (5 و 6) میل

تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۷,۱۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 400 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1000 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۹,۱۵۰,۰۰۰تومان۳۳,۲۵۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1200 لیتر (5 و 6) میل

تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1200 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1500 لیتر (5 و 6) میل

تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۲,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 2500 لیتر ( 6) میل

تومان۶۵,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 2500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 3000 لیتر ( 6) میل

تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 3000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 4000 لیتر ( 6) میل

تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 4000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 600 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۰,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۲,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی 600 (ایستاده) لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 800 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۶,۴۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 800 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

قیمت منبع کویلی عمودی

عواملی از قبیل، ضخامت ورق گالوانیزه، نوع ورق، نوع کویل، ضخامت کویل، میزان کویل، فلنج ورودی و موارد مشابه دیگر، در تعیین قیمت نهایی منبع کویلدار عمودی  نقش دارند.

جنس منبع کویل دار

جنس لوله ها معمولا آهن گالوانیزه و یا مس است. به طور معمول، استفاده از لوله های مسی برای کویل ها، انتخاب مهندسی شده تری است. کویل آب گرم، در واقع همان لوله های مسی است که در داخل منبع مورد نظر قرار می گیرد. مارپیچی بودن کویل هایی که در نمونه های اولیه به کار رفته بود، دلیل انتخاب نام کویل است.