در حال نمایش 24 نتیجه

منبع کویل دار (ایستاده ) عمودی 500 لیتر ( 5 و 6 ) میل

تومان۱۷,۱۰۰,۰۰۰تومان۱۹,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار (ایستاده) عمودی 2000 لیتر ( 6) میل

تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 2000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1000 لیتر (5 و 6)

تومان۲۸,۷۰۰,۰۰۰تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1000 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1200 لیتر (5 و 6)

تومان۳۰,۶۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۴۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1200 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1500 لیتر ( 6) میل

تومان۴۲,۱۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 1500 لیتر ( 6) میل با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 2000 لیتر ( 6) میل

تومان۵۴,۳۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 2000 لیتر ( 6) میل با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 2500 لیتر ( 6) میل

تومان۶۵,۴۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 2500 لیتر ( 6) میل با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 300 لیتر (5 و 6)

تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان۱۲,۱۵۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 300 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 3000 لیتر ( 6) میل

تومان۷۷,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 3000 لیتر ( 6) میل با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 400 لیتر (5 و 6)

تومان۱۳,۰۵۰,۰۰۰تومان۱۵,۷۵۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 400 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 4000 لیتر ( 6) میل

تومان۹۳,۱۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 4000 لیتر ( 6) میل با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 500 لیتر (5 و 6)

تومان۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومان۱۸,۱۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 500 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 600 لیتر (5 و 6)

تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰تومان۲۱,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 600 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 800 لیتر (5 و 6)

تومان۲۳,۸۵۰,۰۰۰تومان۲۶,۲۵۰,۰۰۰
منبع کویل دار افقی (خوابیده ) 800 لیتر (5 و 6) با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف

منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 300 لیتر (5 و 6) میل

تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 300 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 400 لیتر (5 و 6) میل

تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۷,۱۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده ) 400 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1000 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۹,۱۵۰,۰۰۰تومان۳۳,۲۵۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1200 لیتر (5 و 6) میل

تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1200 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1500 لیتر (5 و 6) میل

تومان۳۸,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۲,۶۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 1500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 2500 لیتر ( 6) میل

تومان۶۵,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 2500 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 3000 لیتر ( 6) میل

تومان۷۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 3000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 4000 لیتر ( 6) میل

تومان۹۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع کویلدار عمودی (ایستاده) 4000 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد. در

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 600 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۰,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۲,۵۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی 600 (ایستاده) لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 800 لیتر (5 و 6) میل

تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۶,۴۰۰,۰۰۰
منبع کویل دار عمودی (ایستاده) 800 لیتر با توجه به نیاز گرمایشی ساختمان و مقدار مصرف آب تولید می گردد.

منبع کویلدار در  دو نوع ایستاده و افقی تولید می شوند در سیستم های گرمایش مرکزی ساختمان برای تولید آب گرم مصرفی و بهداشتی  از آب سرد ورودی به ساختمان  استفاده می شوند.

مکانیزم عمل گرمایشی این منابع  استفاده از انرژی گرمایی آب گرم یا بخار  دیگ حرارت مرکزی ساختمان در کویل نصب شده درون منبع و انتقال این انرژی گرمایی به آب سرد ورودی در منبع کویلی (مانند مبدل حرارتی) جهت گرم نمودن آب سرد مصرفی و تولید آبگرم بهداشتی است.

چنانچه پایینترین قسمت کویل منبع کویلی آبگرم افقی بالاتر از سطح کلکتور دیگ آبگرم موتورخانه باشد، تامین آبگرم مصرفی با منبع کویلدار افقی بدون استفاده از پمپ سیرکولاتور آبگرم قابل انجام است.

جنس بدنه ی منابع  معمولا از ورق گالوانیزه گرم می باشد ، اما در صورت استفاده از ورق سیاه ، جهت جلوگیری از زنگ زدن و اکسید شدن آن ، سطح داخلی منابع را با رنگ اپوکسی کاملاً پوشش می دهند.

منبع های کویل دار چه نقاط قوتی می توانند داشته باشند:

1.منبع های کویل دار را می توان در دو مدل افقی و عمودی تولید و عرضه کرد که همین نقطه قوتی خوبی برای اینکه بتوان آن را در هر محیطی که داریم نصب کنیم.(بدون محدودیت مکانی)

2.ذخیره آب گرم مصرفی در منبع های کویل دار به درستی انجام می شود.

3.راندمان حرارتی این منبع ها بهتر از منبع های دوجداره می باشد.

4.ظرفیتی نامحدود نسبت به منبع های دیگر دارد و می توان آن را برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی با جمعیت بالا هم استفاده کرد چون می توانند فشار آب را به خوبی تحمل کنند.