منبع انبساط باز و بسته

منبع انبساط باز و بسته | نکات مهم خرید منبع انبساط باز

منبع انبساط باز و بسته | نکات مهم خرید منبع انبساط باز

راهنمای انتخاب و خرید منبع انبساط باز در کلیه سیستم های گرمایشی و سرمایشی مانند سیستم های گرمایش موتورخانه (شامل دیگ و مشعل و …) که آب نقش اصلی را در انتقال حرارت ایفا میکند، در اثر افزایش دما حجم آب افزایش یافته و بنابراین یک اختلاف حجم بین آب ورودی به سیستم و آب گرمایش یا سرمایش پروژه بوجود می آید. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تغییر،حجم آب، باید آب اضافه به محفظه ای در سیستم هدایت شود که به این محفظه ها، منبع انبساط گفته می شود. انواع منبع انبساط و نکات اجرایی آن منابع انبساط به انوع ... ادامه مطلب